Banner

Những hoạt động hưởng ứng quỹ Hura - tiếp sức đến trường

Mỗi bức tranh trong cuộc thi "CẢ NHÀ CÙNG VẼ ƯỚC MƠ" được gửi về sẽ đóng góp 1 bộ sách giáo khoa giúp các em học sinh nghèo.

Xem tiếp​ >
Chung tay

Tham gia đăng hình ảnh gia đình kèm hastag #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000đ/hashtag

Xem tiếp >
Lan tỏa

Mỗi hóa đơn mua hàng online trên 100.000đ sẽ đóng góp 5.000đ cho chương trình.
Mua hàng trực tiếp các sản phẩm Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc, với mỗi 4 điểm trên hộp bánh tương đương 2.000đ cho chương trình.

Xem tiếp >
Tiếp sức

Bài vẽ dự thi

Được gửi về

#Huratiepsucdentruong

Được chia sẻ

Tỷ đồng

Được quyên góp

CẢ NHÀ CÙNG VẼ ƯỚC MƠ

Mỗi bức tranh của các em sẽ đóng góp 1 bộ sách giáo khoa cho những bạn học sinh nghèo.

Tiếp sức đến trường cùng hura

Mỗi hóa đơn mua hàng online trên 100.000đ sẽ đóng góp 5.000đ cho chương trình.
Mua hàng trực tiếp các sản phẩm Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc, với mỗi 4 điểm trên hộp bánh tương đương 2.000đ cho chương trình.